SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac
Sigmund Freud:
Osobnosť človeka je formovaná intímnymi zážitkami a zážitkami z detstva. Aká osobnosť vyrastie z dieťaťa, ktoré bolo celý život šikanované?

VIETE, DO AKEJ ŠKOLY DENNODENNE POSIELATE SVOJE DETI?

Dobrá škola je známa tým, že sa deti učia 2 – 3 jazyky, majú výborné technické vybavenie prípadne používajú netradičné metódy výučby.
SPRÁVNA ŠKOLA dáva deťom ešte viac ako rozvoj vedomostí a tvorivého myslenia. Zaradením programu Druhý krok do vyučovacieho procesu dbá aj o osobnostný a emocionálny rozvoj každého dieťaťa.
VYTLAČTE SI DESATORO SPRÁVNEJ ŠKOLY

AKÉ VÝSLEDKY PRINÁŠA DRUHÝ KROK

VĎAKA PROGRAMU DRUHÝ KROK DETI:

  • zlepšujú svoje komunikačné schopnosti,
  • vedia správne pristupovať ku konfliktným situáciám,
  • dokážu lepšie odčítať, pomenovať a vyjadriť svoje emócie.
ĎALŠIE VÝSLEDKY PROGRAMU TU

MÔŽE BYŤ KAŽDÁ ŠKOLA SPRÁVNA ŠKOLA?

Môže. Do programu Druhý krok môže byť zapojená ktorákoľvek materská alebo základná škola. Na Slovensku je takmer 300 materských a základných škôl, ktorých riaditeľky a riaditelia považujú emocionálny rozvoj dieťaťa za rovnako dôležitý ako rozvoj vedomostí. Aj preto do výučby na svojich školách zaradili program Druhý krok.

 

AKO ZISTÍM, ČI MOJE DIEŤA NAVŠTEVUJE SPRÁVNU ŠKOLU?

INFORMUJTE SA U TRIEDNEHO UČITEĽA,
či škola vášho dieťaťa využíva program Druhý krok.
SPOJTE SA S RIADITEĽOM ŠKOLY
a najdite možnosti ako zapojiť do programu Druhý krok aj školu, ktorú navštevuje aj vaše dieťa.
ZAVOLAJTE NÁM
alebo nám napíšte a my vám zodpovieme otázky a poradíme vám, ako zapojiť aj školu vášho dieťaťa do programu Druhý krok.
(0902 228 684, druhykrok@druhykrok.eu)