SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Prihláška

Záväzné prihlásenie na akreditované vzdelávanie DRUHÝ KROK

Názov vzdelávacieho programu:
„Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách“.

Označte vzdelávaciu aktivitu, o ktorú máte záujem:

1) Akreditovaný vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov
2) Akreditovaný vzdelávací program pre odborných zamestnancov
3) Neakreditované vzdelávanie DRUHÝ KROK

Materská škola
Základná škola - učiteľ prvého stupňa základnej školy
Základná škola - učiteľ druhého stupňa základnej školy

Titul,meno,priezvisko
Rodné meno
Miesto narodenia
Kontakt/telefón, mobil/
Kontakt/E-mail/
BOX
Adresa trvalého bydliska
Adresa zamestnávateľa
Miesto konania vzdelávania
Dátum vzdelávacej aktivity
Poznámky
súhlasím so zasielaním noviniek o druhom kroku

Poznámka: Pred nástupom na vzdelávanie je potrebné uhradiť danú sumu vkladom na účet alebo bankovým prevodom. Doklad o zaplatení je potrebné priniesť so sebou na vzdelávanie.