SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Program ako výchovno-vzdelávacia pomôcka

Súčasťou programu DRUHÝ KROK je: 

  • metodická príručka určená pedagogickým a odborným pracovníkom škôl a školských zariadení, ktorá je sprievodcom celým programom, obsahuje postupy, prístupy, návody, návrhy a kroky, ako s programom v škole pracovať
  • veľkoformátové karty (spolu 32 pre materské školy a 30 pre 1. ročník základných škôl)  s konkrétnymi životnými situáciami detí v škole aj mimo školu, ktoré obsahujú metodicko-didakticky prepracovanú vzdelávaciu jednotku
  • 3 plagáty/postery 
  • plyšové bábky (zajačik, psík a slimák), ktoré reprezentujú tri rôzne osobnostné typy detí a ich prejavov  správania v životných, najmä problémových  situáciách; plyšové hračky obsahuje box určený pre materské školy.
Všetko je uložené v ľahko prepraviteľnom  boxe. 
Ukážku boxu a kariet nájdete nižšie v galérií. 


Galéria

Výchovno-vzdelávacia pomôcka – BOX (pôvodný)

Vzdelávanie