SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Kde hľadať odbornú pomoc?

Niekedy nastanú situácie, kedy je potrebné, aby dieťa navštívilo odborníka v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP) alebo v Centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), ktoré sa nachádzajú v každom okrese na Slovensku.

Pomocnú ruku vám podá aj školský psychológ či špeciálny pedagóg a to aj taký, ktorý pracuje v súkromnej praxi.

Nižšie si v zozname všetkých slovenských CPPaP (www.vudpapd.sk) a CŠPP (www.statpedu.sk) môžete nájsť najbližšie centrum aj s kontaktnými údajmi:

BA TT TN NR BB ZA PO KE