SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Kontakt

OZ PROFKREATIS

Adresa: Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava


Kontaktná osoba pre vzdelávanie:
Branislav Gajdoš – 0902 228 684
E-mail: info@druhykrok.sk 
 
Odborný garant: 
Prof. PhDr. Gajdošová Eva, PhD 
E-mail: eva.gajdosova51@gmail.com

www.profkreatis.sk