SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami..."...viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

Referencie

Z dotazníkov vyberáme:

"Školenie ma obohatilo o nové skúsenosti a poznatky. Ďakujem za čas strávený s lektormi, škoda, že iné vzdelávania nie sú obsiahnuté takýmito odborníkmi."
Magdaléna V.
"Vzdelávanie mi prinieslo mnoho pozitívnych, nových a tvorivých prvkov, ktoré môžem ďalej uplatniť."
Dana Š.
"Takto si predstavujem vzdelávanie! "
Anonym
"Veľmi dobre vypracovaný projekt, ktorý sa mi už teraz osvedčuje v praxi. Lektorky sú ľudia s veľkým srdcom a mnohí sa môžu od nich učiť."
Valéria B.
"Prednášky boli podnetné, dávali priestor na zamyslenie sa, nepodávali fakty typu „kuchárska kniha“, ktoré sú vo výchove nepoužiteľné."
Jana B.
"Program DRUHÝ KROK naplnil všetky moje očakávania, poskytli nám rôzne materiály na prípadné doštudovanie, obohatenie či zopakovanie vedomostí."
Lenka S.